Följ oss

European Gasoil

Publicerad

den

En definition av No 2 Heating Oil och No 2 Diesel fuel. Det används som prisreferens för destillathandeln i och utanför Europa. Den underliggande fysiska marknaden är eldningsolja på pråmar som levereras i ARA-området (Antwerpen, Rotterdam, Amsterdam). D

Det handlas terminskontrakt på denna råvara på under kortnamnet 7F. Kontraktet storlek är 1 000 ton och det noteras i amerikanska dollar och cent per ton. Avräkning sker genom kontantavräkning. European Gasoil handlas även på ICE Europe under tickerkoden G med en kontraktsstorlek på 100 ton, motsvarande 118,35 kubikmeter per parti vid en densitet på 0,845 kilogram per liter i vakuum vid 15 grader Celsius. Dessa kontrakt är noterade i amerikanska dollar och cent per ton, leverans sker vid slutdagen.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *