Följ oss

Covered Call

Publicerad

den

Med en covered call avses en finansiell transaktion där investeraren säljer köpoptioner. Denne äger motsvarande belopp av det underliggande värdepappret. För att genomföra detta utfärdar en investerare som har en lång position i en tillgång köpoptioner. Optionerna avser samma tillgång, vilket görs för att generera en inkomstström.

Investerarens långa position i tillgången är ”täckning” eftersom det innebär att säljaren kan leverera aktierna om köparen av köpoptionen väljer att utnyttja optionen. Om investeraren samtidigt köper aktier och skriver köpoptioner mot den aktiepositionen kallas det en ”buy-write” -transaktion.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *