Följ oss

Bull spread

Publicerad

den

Bull spread. En strategi som innebär att ett kort terminskontrakt köps samtidigt som ett terminskontrakt med längre löptid säljs. Under normala marknadsförhållanden kommer innehavaren att göra en vinst om prisskillnaden mellan de två terminskontrakten minskar. Det blir en förlust om prisskillnaden ökar.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *