Följ oss

Basbelopp

Publicerad

den

Ett belopp som fastställs av regeringen varje kalenderår och som ligger till grund för beräkningar av t ex. pensioner, sjuk- och föräldrapenning. Basbeloppet speglas av KPI som i sin tur speglar levnadskostnadernas förändring. Basbeloppet fastställdes för första gången 1960 och var då 4200 kr.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *