Följ oss

Aktieindex

Publicerad

den

Anger utvecklingen för aktiekurser över tiden, ett aktieindex visar relationen mellan aktuella kurser och kurserna vid ett valt basår som ofta har index 100. Aktieindex kan omfatta ett antal aktier i ett visst land, oftast de största bolagen. Viktiga index i Sverige är generalindex (SXG), affärsvärldens (AV;s) generalindex och OMX30 som omfattar de 30 största bolagen på stockholmsbörsen. Viktiga internationella index är Dow Jones Industrial Average (DJIA) och NASDAQ i New York, FTSE 100 i London och Nikkei 225 i Tokyo.

Världsindex förkortas MSCI World Index. Många fondförvaltare jämför sig med ett index, ofta ett index som har samma sammansättning som fonden. Vilket index man skall jämföra sig med när man ser över sina egna placeringar bör vara ett bredare index som MSCI World då exempelvis svenska börsen är liten och en högriskbörs med hög volatilitet.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *