Följ oss

Nyheter

Laxföretag förbereder listning på Oslobörsen

Publicerad

den

Laxföretag förbereder listning på Oslobörsen

Att ett laxföretag förbereder en listning av sin aktie på Oslobörsen är i vanliga fall inget som vi skulle kommenterat. Spontant känns det som halva denna börs har med endera fisk, olja eller shipping att göra. Oslobörsen är dessutom den börs som har flest fiskeriföretag noterade. Det som gör att vi har uppmärksammat Salmones Camanchaca S.A. är bolagets hemvist. Det är ett chilenskt laxföretag förbereder listning på Oslobörsen

Salmones Camanchaca S.A som nyligen meddelat att företaget gör en nyemission i syfte att lista sig på Oslobörsen hör nämligen hemma i Chile. Deras IPO kommer att leda till en listning på såväl börsen i Oslo som Bolsa de Comercio de Santiago. Det sistnämnda är alltså börsen i Chile.

En av de första chilenska laxodlarna

Salmones Camanchaca var ett av de första företagen som startade in den chilenska laxodlingen. Företagets historia går tillbaka till slutet av 1980-talet, och nu har bolaget en fullt integrerad värdekedja. Salmones Camanchaca använder ägg som odlas i deras egna odlingsfaciliteter, som sedan blir lax som distribueras till livsmedelsföretag på den globala marknaden.

Företagets huvudkvarter finns i Santiago, Chile. Den största marknaderna för företagets produkter finns i USA, Ryssland, Brasilien, Mexiko och Japan. Skörden av Atlantlax 2017 beräknas uppgå till 34 200 ton, medan deras joint ventures beräknas bidar med 15 000 ton. Dessa joint ventures ägs till 33 procent. Detta motsvarar intäkter om 190 respektive 63 MUSD. Notera att Salmones Camanchaca har ett räkenskapsår som slutar den 30 september.

18 aktiva siter

Under 2017 hade Salmones Camanchaca 18 aktiva fiskfarmer i regionerna X och XI i Chile, något som beräknas öka till 24 under 2018 när farmer som tidigare varit utleasade återgår bolaget. Detta ger Salmones Camanchaca

DNB Markets kommer att vara ansvariga för emissionen i både Norge och Chile. Till sin hjälp kommer de att ha Pareto och Nordea. I Oslo kommer de aktier som handlas att vara så kallade Depository Receipts, vilket är vanligt när det är frågan om utländska aktier som handlas på en annan marknad än sin hemmamarknad.

Emissionen kommer att upgå till mellan 50 och 55 MUSD, vilket medför att huvudägarens Compania Pesquera Camanchaca andel i bolaget sjunker till mellan 67 och 70 procent.

Fortsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *